Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng Paypal

Quý khách thanh toán qua Paypal theo thông tin tài khoản dưới đây. Xin vui lòng thông báo qua email cho chúng tôi về thông tin chuyển khoản (gồm: Tên người gởi, mã số đơn đặt hàng - có trong email xác nhận đơn đặt hàng mà chúng tôi gởi cho quý khách). Sau khi nhận được thông tin chuyển tiền từ các ngân hàng, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách.

Paypal account: vuktx@yahoo.com