Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Web Phát Tài (webphattai.com) đưa ra một số nguyên tắc bảo mật thông tin riêng tư. Chính sách có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tuỳ từng thời điểm, tuỳ thuộc vào sự phát triển của dịch vụ trên Mạng và sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan. Vì vậy vui lòng kiểm tra/tham khảo Chính sách này thường xuyên. Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Website.

Khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, khách hàng/người sử dụng được coi là đã chấp thuận Chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách thu thập, lưu giữ lại thông tin của bạn khi bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ Web Phát Tài.

Khi đăng ký sử dụng website, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ email. Ngoài ra bạn còn được yêu cầu cung cấp thêm một số thông tin như địa chỉ, số điện thoại trong trường hợp sử dụng dịch vụ trên hệ thống của chúng tôi. Thông tin này sẽ được lưu trữ lại trong hệ thống nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

2. Chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của website. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.

Những thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

  • Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin của bạn.
  • Khi những thông tin được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
  • Khi những thông tin cần có để thực hiện kết nối với các công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn.
  • Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
  • Khi những thông tin cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của website, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.
  • Khi những thông tin cần cung cấp để đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

3. An toàn thông tin

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin liên quan đến thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ mà khách hàng sử dụng trong quá trình giao dich. Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu vào hệ thống của chúng tôi.

Bên cạnh đó bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn tên sử dụng và mật khẩu được cung cấp để truy cập website. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

4. Thu thập và thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Nếu thông tin cá nhân của bạn có sự thay đổi hoặc nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ của Web Phát Tài, bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào website hoặc liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng.